Let-sovy.jpg

Kráska

s příšerným hlasem

Sova-palena.jpg

Sova pálená patří svým „pestrým“ peřím mezi naše nejkrásnější sovy.

Je označována za naši nejpohlednější sovu. Přizpůsobila se životu v blízkosti člověka, ale na soužití s ním doplatila.

Ještě před pár stovkami let sova pálená obývala vykotlané kmeny stromů a skalní dutiny i trhliny. Postupně však přesídlila do člověkem obývané krajiny, kde našla nejen vyhovující místa k hnízdění ve zříceninách, kostelních věžích, zvonicích, stodolách a různých půdních prostorech, ale také množství potravy.

V současnosti se tato půvabná sova řadí mezi naše nejohroženější druhy opeřenců. Je to tím, že ubývají místa vhodná k hnízdění, protože věže i půdy církevních a dalších vhodných objektů bývají většinou uzavřeny, aby se zabránilo invazi holubů. Druhým problémem je potrava – drobné hlodavce lidé pomocí chemie téměř vyhubili. Ty, co přežili a sova je uloví, mají v sobě porce pesticidů, které se nahromadí v jejím těle a časem ji zabijí.

Na hlavě má srdce

Patří mezi středně velké sovy a je už na první pohled nezaměnitelná. Hlavu jí totiž zdobí světlý závoj srdčitého tvaru. Svrchní stranu těla má sova pálená zlatohnědou, šedavě mramorovanou s bílými skvrnkami, spodina těla je bílá nebo světle žlutohnědá s tmavými skvrnkami. Dlouhé nohy kryje bílé opeření, ocas je krátký. Peří má tato kráska nesmírně měkké a načechrané, díky čemuž létá zcela neslyšně. Napomáhají tomu také letky na přední hraně opatřené „hřebínkem“ tlumícím zvuky způsobené prouděním vzduchu. Také jemné chloupky pokrývající pera je ztiší.

Podle ornitologů byly do konce tisíciletí dvě třetiny hnízd sov pálených v kostelech, zvonicích i kaplích. Dnes jich tady nenajdeme ani desetinu.

Má skvělý zrak, pohyby kořisti zaregistruje na velkou vzdálenost. Poměrně malé oči jsou tmavohnědě zabarvené. Hýbat jimi, stejně jako ostatní sovy, nemůže. Když se chce podívat na stranu, musí otočit celou hlavu, což jí problémy nedělá, zvládne to v úhlu přes 270 stupňů. Také sluch je vynikající – zachytí i nepatrné šelestění drobných živočichů a přesně určí místo, odkud vycházejí. Proto může lovit i za temných nocí. Je to tím, že ušní otvory na hlavě jsou umístěny asymetricky. Jeden zhruba ve výšce „čela“ a druhý v rovině nosních otvorů. Navíc má u ústí zvukovodu kožní záhyb, který funguje stejně jako ušní boltec savců.

Na kořist se vrhá ohromnou rychlostí, v posledním okamžiku vymrští nohy a pak již úřadují ostré drápy. S úlovkem většinou odletí na místo, kde ráda hoduje, a tam jej vcelku pozře. Zbytky kůže, kostí, zubů, zobáků i krovek hmyzu, které jsou pro sovu nestravitelné, dvakrát denně vyvrhne.

Skřehotavá fešanda miluje hraboše

K hnízdění, které začíná nejdříve koncem února, nejčastěji v březnu, vyhledává dutiny ve zdivu, zapadlé kouty uvnitř budov nebo ptačí budky. V období toku se sameček i samička ozývají hlasitým skřehotáním a společně létají nad lovištěm v blízkosti budoucího hnízda. Samec ještě před příchodem jara usilovně loví a u hnízdiště shromažďuje většinou hraboše v takovém množství, že je dva dospělí jedinci, přestože je milují, nejsou schopni zkonzumovat. Mnohdy jde o desítky kusů. Samice na vysokou zásobu potravy obvykle reaguje vyšším počtem snesených vajec.

ZABÍJÍ JE AUTA I TUHÁ ZIMA

Přes 70 % sov pálených zemře v prvním roce života. Nejčastějšími důvody jsou střet s dopravními prostředky, úmyslné zabití člověkem, otrava, uvěznění ve vzduchotechnice i nárazy do různých elektrických vedení a drátů. Na ubývání počtu sov pálených se podílejí i dlouhé zimy, protože nemá dostatečně vyvinutou schopnost hromadit zásobní tuk a navíc její peří vykazuje nižší izolační vlastnosti, než je tomu u ostatních sov.

K nejvyšší úmrtnosti dochází v zimních měsících, kdy má kvůli zhroucení populace hraboše polního také nedostatek potravy.

Sova pálená

Tyto alba

Jediný u nás žijící zástupce čeledi sovovití (Tytonidae). Všechny ostatní naše sovy (11 druhů, z toho 9 hnízdících) patří do čeledi puštíkovití (Strigidae).

Délka těla se pohybuje v rozpětí 30–40 cm, rozpětí křídel je zhruba 80 cm, obvykle váží 250 až 450 g.

Potrava: hraboši polní, myši domácí, rejsci, myšice, potkani, malí ptáci, netopýři, hadi, žáby i hmyz.

Za příznivých podmínek, v letech přemnožení hrabošů, hnízdí i 2× ročně – podruhé koncem srpna.

Po úbytku sov pálených během posledních 20 let hnízdí na území našeho státu zhruba 400–700 párů.

Nejvyšší ověřený věk: 17 let a 10 měsíců.

Obávaný predátor: kuna skalní.

Snáší čtyři až osm bílých vajec a klade je na „podestýlku“ z nashromážděných vývržků; hnízdo si nestaví. Na vejcích sedí jen samička. Začne hned po snesení prvního, další snáší ve dvoudenních nebo i vícedenních intervalech, a mláďata se proto líhnou postupně – ta první po 30–40 dnech. Zprvu je pokrývá prachové, později poloprachové peří. Mladé sovy zhruba po dvou měsících hnízdo opouštějí. Nejmladší mláďata bývají odchována jen tehdy, nemají-li rodiče v průběhu hnízdění potíže se získáváním potravy.

Sova pálená je považována za naši nejkrásnější sovu, ale její hlas je příšerný – vydává neuvěřitelné skřeky. Na hnízdě se mláďata i dospělí ozývají hlasitým syčením a klapáním zobáků. Pokud se objeví nepřítel, dospělý pták se postaví před mláďata, zaujme obranné postavení a všichni spustí na vetřelce chrčivý sykot. Nejrůznější skřeky sovy používají k navázání a udržování komunikace mezi sebou.

Ivo Podskalský
Pavel Radosta
Téma: 
Příroda
Kráska s příšerným hlasem
Číslo 1/2013
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2019

1/2019 vychází 7. února
2/2019 vychází 4. dubna
3/2019 vychází 6. června
4/2019 vychází 1. srpna
5/2019 vychází 3. října
6/2019 vychází 5. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 500 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2019

1/2019 vychází 7. února
2/2019 vychází 4. dubna
3/2019 vychází 6. června
4/2019 vychází 1. srpna
5/2019 vychází 3. října
6/2019 vychází 5. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz