Bezděz

a středověká hradní architektura

Vlastimil-Vondruska.jpgVítejte u nového seriálu, který pro Moji zemi připravil spisovatel a historik Vlastimil Vondruška, autor oblíbených historických románů a mnoha knih s historickou tematikou. Toulky přemyslovskými Čechami nám v dalších číslech přiblíží kolonizační města, středověkou vesnici, klášter, opevněný kostel nebo kutnohorské hornictví a mincovnu.

Ve 13. století, za vlády posledních přemyslovských králů, prošly naše země obrovskou proměnou. Z bezvýznamného knížectví, v němž se vládlo z hradišť s dřevěnými palisádami a nedalo se poznat, co je tržní osada a co pouhá vesnice, se stala moderní velmoc s kamennými hrady, městy a prosperujícím venkovem. Udělejme si pár výletů a rozhlédněme se kolem sebe očima poutníka, který putuje středověkou krajinou za vlády Přemysla II. Otakara.

Krajina od Mělníka a Mladé Boleslavi až k severní zemské hranici s Lužicí byla ještě ve 12. století zalesněná a řídce osídlená. Důvod byl prostý, nebyly tu žádné velké řeky, u nichž lidé původně sídlili. Protože však tudy vedla významná obchodní cesta z Lužice do Prahy, stály podél ní knížecí dvorce. Některé z nich časem získali do svého držení příslušníci knížecí družiny, z nichž se ve 13. století rekrutovaly šlechtické rody. Ty v podstatě tuhle část země ovládly, začaly sem zvát rolníky, nechávaly mýtit lesy a stavět zemědělské osady.

Přemysl II. Otakar budoval novou správní strukturu, která se už neopírala o šlechtu, ale o vlastní správní aparát. K němu patřili méně zámožní rytíři, pro které byla služba králi obživou, zámožnější měšťané (své peníze investovali do budování měst a vesnic a za to získávali vlivné úřady rychtářů) a také církev, především kláštery.

Protože byla velká část tohoto kraje až po Českou Lípu (tehdy Lipá) v majetku pánů Ronovců a Markvarticů, rozhodl se panovník celkem logicky obsadit strategický bod v srdci jejich držav, a tím byl homolovitý kopec ze znělcových vyvřelin zvaný Bezděz. Ve středověku neexistovaly katastrální mapy, a proto se hranice držav vymezovaly pomocí pevných bodů v krajině – řekou, zemskou cestou, vrcholem kopce a podobně. Existovalo dokonce ohraničení šlechtického majetku podle toho, kam ze svého hradu dohlédnou. Z Bezdězu mohl, obrazně řečeno, panovník dohlédnout úplně všude. Před očima měl panství pánů z Dubé, z Lipé, z Vartemberka. Středověk si potrpěl na symboly a tenhle byl naprosto zřejmý. Bezděz čněl rytířům před očima jako připomínka královské moci. Pochopitelně na něj hleděli s nelibostí.

– více v tištěném vydání Mojí země (na stáncích od 7. 2. 2019, nebo předplatné přes společnost SEND) nebo elektronickém vydání (registrací přes Alza.cz)

Vlastimil Vondruška
Téma: 
Historie
Bezděz a středověká hradní architektura
Číslo 1/2019
||

Informace pro předplatitele

Vytisněte si dárkový poukaz:

Darkovy-poukaz.pdf

Bližší informace a objednání předplatného Mojí země:

Tištěná verze

SEND předplatné Praha
Tel.: +420 225 985 225
www.send.cz

Elektronická verze

AlzaMedia
www.alza.cz

Ediční plán 2019

1/2019 vychází 7. února
2/2019 vychází 4. dubna
3/2019 vychází 6. června
4/2019 vychází 1. srpna
5/2019 vychází 3. října
6/2019 vychází 5. prosince

Inzerce v časopise

Magazín Moje země nabízí řadu příležitostí k propagaci služeb, zboží, k prezentaci záměrů nebo image vaší společnosti. Prostředky jsou standardní inzertní plochy, sponzoring rubrik, PR články a aktivity. Reklama v časopisu Moje země je přiměřená a vstřícná nejen k zadavateli, ale i čtenáři a tím i pozitivně vnímaná a účinná.

Podmínky inzerce zde.

PARAMETRY
Náklad 11 tisíc výtisků, z toho 5 500 předplatitelů
Rozsah 96 stran + 4 strany obálky
Formát 175 × 254 mm
Čtenost 50 tisíc za číslo, 110 tisíc za delší období
Struktura 58 % ženy, 42 % muži
středoškolské vzdělání 46 %
vysokoškolské vzdělání 31 %
Periodicita dvouměsíčník
Cena výtisku 55 Kč, předplatitelé 45 Kč
Roční předplatné 270 Kč
Distribuce prodejní místa PNS po celé ČR
FORMÁTY INZERCE
Form-inz-01.png
Form-inz-02.png
INZERCE V RUBRICE REGION
Form-inz-03.png

Ediční plán 2019

1/2019 vychází 7. února
2/2019 vychází 4. dubna
3/2019 vychází 6. června
4/2019 vychází 1. srpna
5/2019 vychází 3. října
6/2019 vychází 5. prosince

Inzerce na webových stránkách časopisu

banner A šířka 981 px, výška 196 px
banner B šířka 239 px, výška 410 px

Vydavatel

MOJE ZEMĚ ČESKO s. r. o.
Gromešova 769/4, 621 00 Brno
Tel.: +420 532 193 011
www.mojezeme.cz
GPS: 49°15'3.933"N, 16°35'21.374"E


DIČ: CZ29364426
IČO: 29364426

Registr: Krajský obchodní soud v Brně
16.7.2012, oddíl C, vložka 75575
Šéfredaktorka
Kobzova
Martina Kobzová
Tel.: +420 728 726 068
E-mail: kobzova@mojezeme.cz
Marketing manažer
a obrazový redaktor

Redakce
Radosta
Pavel Radosta
E-mail: radosta@mojezeme.cz
Bartik.jpg
Ivo Bartík
Produkce Vedoucí inzertního oddělení
Rudolecka
Drahomíra Jindrová
Tel.: +420 532 193 030
Mob.: +420 723 129 935
E-mail: produkce@mojezeme.cz
Kobza.jpg
Pavel Kobza
Tel.: +420 532 193 032
E-mail: kobza@mojezeme.cz
 

AKTUALITY
A

2. 8. 2016

Klasické i netradiční sporty, slavnostní ceremoniály, festivaly, koncerty či výstavy – to vše a mnohem víc nabídne 5.–21. srpna Olympijský park Pardubice 2016 – největší projekt novodobé historie města určený nejen dětem, ale i celým rodinám. S hrací kartou si vyzkoušíte na 60 sportovních disciplín.

Olympijsky-park-Pardubice.jpg

2. 8. 2016

Po celý srpen bude možné nahlédnout do života československých legionářů v Praze na Masarykově nádraží. Dvanáct zrekonstruovaných vagonů představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Legiovlak připomíná 100. výročí boje čs. legií za samostatný stát.

Legiovlak.jpg

1. 8. 2016

Do České republiky se po šesti letech vrací mistrovství Evropy v akrobatickém létání, jehož pořádání získal Aeroklub České republiky. Každoroční vrchol evropské letecké sezóny, kterého se pravidelně účastní přes 50 pilotů z Evropských i mimoevropských zemí, se uskuteční ve druhé polovině srpna na letišti v Moravské Třebové.

pastviny-1.jpg

1. 8. 2016
Den-Brna

12.–13. srpna 2016

Brno si letos připomene 371. výročí nejslavnější kapitoly z historie města.

Stránky